Název firmy:
PIA CZ spol.s.r.o., o.z. Porsche Plzeň-Lochotin
Porsche Plzen-Lochotin
Sídlo firmy:
Gerská 37
323 23 Plzeň-Lochotín
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: